Idenity Graphic
Home
Training
Coaching
Over Invision
Contact

Welkom bij InVision Training & Coaching!

InVision Training & Coaching wil bijdragen aan menselijke & organisationele groei door op het juiste moment zinvolle en persoonlijke ondersteuning te bieden.
Meer hierover onder het kopje: Over InVision

"The only thing constant in life is change"  François de la Rochefoucauld

Bewustwording gaat altijd aan verandering vooraf. Bewustwording van hoe het nu is en wat je eventueel anders wilt. Vaak weten we heel goed wat we niet willen. Duidelijk voor ogen hebben wat we dan wel willen, is meestal minder eenvoudig. Hoe komt dat eigenlijk? En als we dan wel weten wat we willen, rijst direct de vervolgvraag: hoe kom ik daar(aan)?

InVision helpt je hier inzicht in te krijgen zodat je verder kunt, in een nieuwe richting of juist herinspireert door op de reeds ingeslagen weg!

Op deze site staan verschillende invalshoeken en werkwijzen om persoonlijke en organisationele groei te verwezenlijken. Graag nodigen we je uit deze site verder te exploreren.

De eerstvolgende open training: NLP BasisPlus (klik hier voor meer informatie).


| Home | Contact | Kalender |